Kunskapsbas

E-postinställningar - med krypterad anslutning

Alla epostkonton som hostas av Surftown kan tillgås både via IMAP och POP3. Vi rekommenderar att du använder IMAP om det är möjligt, såvida du inte har en specifik anledning till att använda POP3.

Om du behöver hjälp till att ställa in ett epostkonto i ett av de vanligare epostprogrammen, så har vi guider till dessa här:

Användarnamn och lösenord

Du skall använda din epostadress som användarnamn för att auktorisera inloggning både på in- och utgående server. Om du har glömt epostadressens lösenord så har vi en guide till nollställning här.

IMAP-inställningar

När du skall koppla upp ditt epostprogram till servern så skall du använda de här inställningara. Det är möjligt att vissa av dessa alternativen har andra namn, eller inte finns med i ditt specifika epostprogram. Konsultera programmets dokumentation för mer information.

IMAP-server: mail.surftown.com
Port: 143
Auktorisering: Lösenord
SSL eller kryptering: STARTTLS eller TLS
SPA: Deaktiverat

POP3-inställningar

Som nämnt i inledningen så bör du använda IMAP, såvida du inte har en specifik anledning till att använda POP3, t.ex. att du använder ett äldre epostprogram utan stöd för IMAP. Det är möjligt att vissa av dessa alternativen har andra namn, eller inte finns med i ditt specifika epostprogram. Konsultera programmets dokumentation för mer information.

POP3-server: mail.surftown.com
Port: 110
Auktorisering: Lösenord
SSL eller kryptering: STARTTLS eller TLS
SPA: Deaktiverat

SMTP-inställningar (utgående post)

För att skicka epost så skall du använde följande inställningar. Observera att de flesta internetoperatörer i Sverige och Norden blockerar port 25, och att du därför bör använda port 587 istället. Det är möjligt att vissa av dessa alternativen har andra namn, eller inte finns med i ditt specifika epostprogram. Konsultera programmets dokumentation för mer information.

SMTP-server: mail.surftown.com
Port: 587
Auktorisering: Lösenord
SSL eller kryptering: STARTTLS eller TLS
SPA: Deaktiverat

Support
Om du inte hittar det du letar efter, så är du välkommen att kontakta vår support

Skicka in ett supportärende
Service Desk
Har du utmaningar som kräver mer tid och expertis än vad du har tillgängligt?

Surftown Service Desk är en service där vi gör jobbet åt dig Vår Service desk gör jobbet åt dig.

Gör det åt mig