Kunskapsbas

Skapa och lägg till album med flera gallerier

Gå till ”Gallery” och tryck på ”Manage album"

manage

Namnge det nya albumet

album2

Dra nu över dina existerande gallerier i det nya albumet

album3

Tryck på ”Update” när du är färdig

album4

Gå till den sidan du vill lägga in albumet och tryck på galleriknappen galleri

Välj “NextGEN Bacic Compact Album”

album6

Välj ditt album och tryck ”Save”

album5

Publicera din sida och du är nu färdig med ditt galleri

albumendelig  

Support
Om du inte hittar det du letar efter, så är du välkommen att kontakta vår support

Skicka in ett supportärende
Service Desk
Har du utmaningar som kräver mer tid och expertis än vad du har tillgängligt?

Surftown Service Desk är en service där vi gör jobbet åt dig Vår Service desk gör jobbet åt dig.

Gör det åt mig