Kunskapsbas

Så skapar du ett nyhetsbrev med Mailpoet

1. För att starta ett utskick ska du gå till ”Mailpoet” och ”Utskick”, här hittar du ett standard utkast. 1

2. Du kan välja att antingen redigera detta utkast eller att duplicera det och redigera i kopian. I den här guiden har vi valt att redigera direkt i standardutkastet.

2

3. Nu kan du se själva nyhetsbrevet som kommer att skickas ut, samt innehållet. För att ta bort en sektion ska du bara klicka på krysset. Om du vill redigera i en sektion ska du bara dubbelklicka på texten och för att högerjustera eller ändra storlek på bilder, samt lägga till bildlänkar så ska du bara hålla musen över bilden för att se dina valmöjligheter. För att dra in nya sektion i nyhetsbrevet så ska du bara dra det typ av innehåll du vill ha med, du hittar olika typer av innehåll i boxen till höger.

3

4. Om du vill förhandsgranska ditt nyhetsbrev så ska du bara fylla i din e-post, samt trycka på knappen ”skicka förhandsgranskning”. Om du är nöjd så tryck på ”spara ändringar” och klicka dig vidare genom att trycka på ”nästa steg”. Du har också möjlighet för att skicka en förhandsgranskning till dig själv senare i processen.

4

5. Nu är du nästan färdig med ditt första nyhetsbrev! Nu fattas bara lite generell information såsom ämnesrad och vilken avsändare nyhetsbrevet ska ha. I det här steget har du också möjlighet för att schemalägga nyhetsbrevet, samt att välja vilken lista (prenumeranter) som nyhetsbrevet ska skickas till. När du är färdig med detta kan du antingen välja att spara ditt utkast utan att skicka, eller att skicka ditt utkast direkt.

5

Nu är du färdig med ditt första nyhetsbrevsutkast i Mailpoet. Du kan nu skicka ut ditt första nyhetsbrev till dina besökare. Om du också har behov för att lägga till en lista på e-post adresser som du ska skicka till så ska du följa dessa steg: Skapa en lista 6. För att skapa/ändra/ta bort prenumeranter så ska du välja ”Prenumeranter”. Som standard när du väljer denna menypunkt så ser du alla listor, Detta kan du ändra genom att välja ett annat alternativ än ”Visa alla listor”. Du kan nu antingen välja att importera en lista på prenumeranter som du redan har eller lägga till prenumeranter enkelvis. Om du väljer att importera en lista ska du följa steg a-c, om du väljer att lägga till prenumeranter enkelvis så ska du följa steg d.

 6

a. Om du väljer ”Importera” så kan du antingen lägga till nya e-post adresser direkt i fältet genom att välja alternativet ”kopiera och klistra in i textrutan” eller om du har en excel-fil, så kan du välja ”ladda upp fil”. a 

b. Om du väljer ”ladda upp en fil” så ska du framförallt vara uppmärksam på att filen ska sparas i CSV-format för att kunna läsas och du hittar exempel på detta på Mailpoets hemsida som det finns en länk till. När du har valt rätt fil ska du bara komma ihåg att trycka på ”Nästa steg”.

b

c. Nu har Mailpoet läst in prenumeranterna du laddade upp och du ska välja vilken lista prenumeranterna ska läggas in i. Om du vill skapa en helt ny lista kan du alltid göra det genom att trycka på ”Lägg till lista”, OBS! om du gör detta måste du upprepa steg a och b. När du har valt vilken lista som du vill lägga till prenumeranterna på så sparar du prenumeranterna på den när du trycker på ”Importera”

c 

d. När du lägger till prenumeranter på en lista enkelvis så måste du se till att du skriver dem enligt följande format: e-post;namn dvs.: test@email.com; Förnamn Efternamn

d

OBS! Om du bara ska lägga till några få prenumeranter så rekommenderar vi att använda ”Lägg till prenumerant” funktionen istället, denna funktion fungerar bäst när det är fler än 3 prenumeranter som ska läggas till. För att spara de nya prenumeranterna ska de också läggas till i en lista, precis som i steg c.

7. Nu har du din lista och ditt nyhetsbrev, för att skicka ditt nyhetsbrev ska du gå in på det aktuella utskicket och trycka dig vidare till steg 5. Här väljer du din lista samt trycker på ”Skicka” när detta är gjort så skicka ditt nyhetsbrev ut och när det är utskickat till alla prenumeranter så kommer du att kunna se statistik för det.

7

Support
Om du inte hittar det du letar efter, så är du välkommen att kontakta vår support

Skicka in ett supportärende
Service Desk
Har du utmaningar som kräver mer tid och expertis än vad du har tillgängligt?

Surftown Service Desk är en service där vi gör jobbet åt dig Vår Service desk gör jobbet åt dig.

Gör det åt mig