Kunskapsbas

PHP-konfiguration

PHP-konfigurationen på våra servrar styrs centralt och man kan därför inte ändra i php.ini. Man kan emellertid ändra några värden genom webbsidans .htaccess-fil.

Observera att de flesta värden är låsta. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

 • max_execution_time - Kan inte vara mer än 300 sekunder oavsett vad du har för värde angett
 • memory_limit - Styrs baserat på kontotyp
 • open_basedir - Kan inte kringgås
 • register_globals - Denna funktion har plockats bort i nyare versioner av PHP och kan inte användas
 • upload_max_filesize - Begränsat till 100 MB oavsett vad man ställer in

Om du försöker ändra ett specifikt värde men det inte fungerar så finns det inte någon möjlighet för att ändra dem. Många inställningar är låsta av säkerhets- och prestandaskäl.

Exempel på ändringar som kan göras via .htaccess

Aktivering av PHP:s felvisning

php_flag display_startup_errors on
php_flag display_errors on
php_flag html_errors on

Öka max_input_vars (standardvärdet är 5000)

php_value max_input_vars 10000

Deaktiverade PHP-funktioner

Följande PHP-funktioner är deaktiverade och kan inte användas:

 • exec
 • passthru
 • shell_exec
 • system
 • proc_open
 • proc_nice
 • popen
 • dl
 • show_source

Önskar du att Surftown hjälper dig genom att utföra de ändringar som beskriv i guiden, eller om du är i behov av hjälp med andra uppgifter, så hittar du mer infomation kring de betaltjänster som vi erbjuder i våra Service Desk-tjänster här: https://www.surftown.com/sv/service-desk/
Support
Om du inte hittar det du letar efter, så är du välkommen att kontakta vår support

Skicka in ett supportärende
Service Desk
Har du utmaningar som kräver mer tid och expertis än vad du har tillgängligt?

Surftown Service Desk är en service där vi gör jobbet åt dig Vår Service desk gör jobbet åt dig.

Gör det åt mig