Kunskapsbas

Konfigurera Outlook 2016

Den här guiden visar hur man ställer in Outlook 2016 för Windows till att använda ett epost-konto, som hostas av Surftown, via IMAP.

Innan du går igång

Innan du går igång så skall du ha din epostadress och epostadressens lösenord klara. Om du inte har skapat en epostadress ännu så kan du göra det genom att följa den här guiden.

Om du har glömt epostadressens lösenord så kan du nollställa den genom vår kontrollpanel. Vi har en guide här.

Inställning av epostkonto

I många fall så kommer Outlook 2016 att kunna konfigurera ditt epostkonto automatiskt. Börja med att knappa in ditt namn, din epostadress, samt epostadressens lösenord. I vårt exempel så har vi använt "Ditt Namn" som namn, och mail@surftown.email som epostadress. När du fyller i inställningarna så skall du istället ange ditt namn och din egen epostadress. Tryck därefter på Nästa:


Om Outlook lyckas att identifiera inställningarna automatiskt, så kommer det att stå "Ditt IMAP-epostkonto har konfigurerats". Efter det skall du bara trycka på "Slutför".

Du får eventuellt en varning angående en subdomän som heter autodiscover. Klicka på ja om det händer.


Om det istället står att serverns inställningar inte kunde identifieras, så skall du istället trycka på knappen "Tillbaka". Härefter skall du trycka på "Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper" och trycka på "Nästa".


Välj "Pop eller IMAP" och tryck på "Nästa":


Knappa nu in följande inställningar:

Kontotyp: IMAP
Server för inkommande post: mail.surftown.com
Server til utgående post: mail.surftown.com

Användarnamn: Din epostadress
Lösenord: Din eposadress lösenord

Kom ihåg lösenordet: Aktiverat
Kräv säker lösenordsautenticering (SPA) vid inloggning: Deaktiverat.

Tryck sedan på knappen "Fler inställningar":


Gå in i fliken "Utgående server" och kryssa i "Den utgående servern (SMTP) kräver autenticering. Välj "Använd samma inställningarn som på servern för inkommande e-post":

Klicka sedan på fliken "Avancerat". Välj TLS i båda fälten med namnet "Använd följande typ av krypterad anslutning".

Skriv in 143 i fältet Inkommande server (IMAP) och 587 i fältet "Utgående server (SMTP)".

Skriv INBOX i fältet "Rotmappens sökväg".

Tryck på "OK" och därefter på knappen "Nästa".


Outlook kommer nu att testa de valda inställningarna. Om de är rätt inknappade så ser det ut så här. Avsluta genom att trycka på "Stäng" och sedan på "Slutför".

 


Önskar du att Surftown hjälper dig genom att utföra de ändringar som beskriv i guiden, eller om du är i behov av hjälp med andra uppgifter, så hittar du mer infomation kring de betaltjänster som vi erbjuder i våra Service Desk-tjänster här: https://www.surftown.com/sv/service-desk/
Support
Om du inte hittar det du letar efter, så är du välkommen att kontakta vår support

Skicka in ett supportärende
Service Desk
Har du utmaningar som kräver mer tid och expertis än vad du har tillgängligt?

Surftown Service Desk är en service där vi gör jobbet åt dig Vår Service desk gör jobbet åt dig.

Gör det åt mig