Kunskapsbas

Vad är Utvecklare-delen I Surftown Sitebuilder och vilka användningsområden har den?

I Utvecklaredelen av Surftown Sitebuilder kan användare som har kunskap av programering inom HTML coh CSS bygga och modifiera sina sidor genom kod. Det krävs att man har kunskap till programering för att göra ändingar, och därför rekommenderar vi inte användare utan kunskap till programering att använda den. Skulle du vara inne och ändra i koden och något skulle bli fel så kan man ändra tillbaka till en tidigare sparad version, eller ladda in temat på nytt.

Du kan slå på Developerläget i Sitebuildereditorn genom att klicka på Utvecklare i menyn.

Developer tools

För att aktivera så måste du först acceptera att vi inte kan hjälpa till med eller rätta problem i denna del av editorn.

Terms and conditions

Genom att editera din sida i developer delen kan du göra stora ändringar i designen på din sida, vilket inkluderar lägga till eget material I header och footern på sidan. Du kan även ta element från andra teman och lägga till dem i ditt.

För inspiration och mer information kring hur du kan lägga till/ta bort element på din sida eller bygga ett aldelles eget tema, se denna sidan.

Support
Om du inte hittar det du letar efter, så är du välkommen att kontakta vår support

Skicka in ett supportärende
Service Desk
Har du utmaningar som kräver mer tid och expertis än vad du har tillgängligt?

Surftown Service Desk är en service där vi gör jobbet åt dig Vår Service desk gör jobbet åt dig.

Gör det åt mig