Kunskapsbas

Hur använder jag mina egna felsidor på PHP hosting?

I vissa fall kan det vara relevant att ställa in egna fel sidor för olika fel på din webbplats. Den vanligaste är felsidan "Ej hittad", visas när någon försöker komma åt en webbadress som inte existerar.

 

Du kan ange det dokument som ska visas när du stöter på ett fel genom att använda din webbplatss .htaccess-fil:

ErrorDocument 404 /file.html

I vårt exempel använde vi filnamnet file.html. Du måste ändra den till namnet på filen du vill visas istället för standardfelsidan.

 

Du kan göra samma sak för andra felkoder än 404 genom att skriva in numret på felkoden du vill ha i koden.


In order to modify the .htaccess file, you first need to open it for editing, or to create a new file if you don't have one already. See this guide for more information about how to do that

Support
Om du inte hittar det du letar efter, så är du välkommen att kontakta vår support

Skicka in ett supportärende
Service Desk
Har du utmaningar som kräver mer tid och expertis än vad du har tillgängligt?

Surftown Service Desk är en service där vi gör jobbet åt dig Vår Service desk gör jobbet åt dig.

Gör det åt mig