Support Center

Hvordan kan jeg bruge mine egne fejlsider på PHP hosting?

I nogen tilfælde kan du have brug for at lave dine egne fejlsider der vises når der opstår bestemte typer fejl på din hjemmeside. Det mest almindelige eksempel er en "ikke fundet" fejlside, der vises når nogen prøver at gå ind på en URL der ikke findes.

 

Du kan definere hvilket dokument der vises når der opstår en fejl ved at tilføje en linke i din hjemmesides .htaccess fil:

ErrorDocument 404 /file.html

I vores eksempel har vi brugt filnavnet file.html. Dette skal du ændre til navnet på den fil du ønsker at vise i stedet for standardfejlsiden

 

Du kan gøre det samme for andre fejlkoder end 404 ved at udskifte nummeret i koden ovenfor med den relevante fejlkode.


For at ændre i dit domænes .htaccess-fil så skal du først åbne den for redigering, eller oprette en ny hvis du ikke har en i forvejen. Se denne vejledning for mere information om hvordan du gør dette.

Kontakt
Finder du ikke det du søger så kontakt vores support

Opret en supportsag
Service Desk
Står du med en større udfordring, som kræver lidt mere ekspertise og tid end du har til rådighed?

Surftown Service Desk, er en service hvor vi foretager arbejdet for dig. Vores Service desk klarer opgaven for dig.

Gør det for mig