Support Center

Hvordan vælger jeg sprog / opsætter jeg Multisprog?

Vi anbefaler at du begynder med at lave din hjemmeside færdig på ét sprog. Derefter kan du tilføje evt. yderligere sprog, så du kan klone sider og indhold, etc. Det giver dig et grundlag for de nye sprog når du påbegynder din oversættelse.

De følgende guider udføres alle inde fra Sitebuilder editoren.

Tilføj et sprog på din hjemmeside

1. Åbn Sideredigeringsmenuen.

Sideredigering


2.  Klik på Sprogknappen.

Sprogknap

Hvis det er første gang du arbejder med sprog på din hjemmeside vil du blive bedt om at vælge et standardsprog til din hjemmeside. Dette vil være det sprog dine besøgende ser når de først går ind på din side. Alle de sider du allerede har oprettet vil blive markeret som værende på dit valgte standardsprog.

Standardsprog


3. Klik på Tilføj et nyt sprog.

Tilføj sprog


4. Vælg det sprog du vil tilføje og kryds af ud for de sider du vil klone til det nye sprog. Klonede sider kopierer alt indhold, så du har et udgangspunkt for det nye sprog.

Vælg sprog


5. Oversæt titlerne på de sider du har valgt at klone til det nye sprog.

Omdøb sider

Når du er færdig vil du blive præsenteret for en liste over de tilgængelige sprog på din hjemmeside.

Sprogliste

Skift mellem sprog

Når du har tilføjet et nyt sprog kan du skifte mellem sprogene du har oprettet i Sideredigeringsmenuen. Når du skifter sprog kan du se og redigere de sider der findes på det valgte sprog.

Skift sprog

Tag et sprog offline eller slet et sprog

I visse tilfælde kan du foretrække at sætte et sprog som offline indtil du er færdig med at arbejde med det. Når sproget sættes som offline, så gemmes alle sider og indhold fortsat, men sproget vil ikke være tilgængeligt for besøgende på hjemmesiden.

Hvis du sletter et sprog helt i stedet for at sætte det offline, så slettes alle sider og indhold for det sprog. Denne handling kan IKKE fortrydes.

1. Klik på drop-downmenuen SprogSideredigeringspanelet.

Skift sprog


2. Klik på Manage languages.

Manage languages


3. Klik på Mere knappen ( ⋮ ) og vælg en mulighed fra listen.

Administrer sprog

Kontakt
Finder du ikke det du søger så kontakt vores support

Opret en supportsag
Service Desk
Står du med en større udfordring, som kræver lidt mere ekspertise og tid end du har til rådighed?

Surftown Service Desk, er en service hvor vi foretager arbejdet for dig. Vores Service desk klarer opgaven for dig.

Gør det for mig