Support Center

Hvordan ændrer jeg anti-spam indstillingerne for et domæne?

Denne vejledning vil vise sig, hvordan du sætter anti-spam op for et helt domæne på dit webhotel.

Størstedelen af de mails der sendes i dag er, desværre, spam. Vi har et indbygget spamfilter, som du kan sætte op for hvert af dine domæner på dit webhotel. Vejledningen her viser hvordan du finder siden med opæstningerne, og hvad de forskellige indstillinger betyder. 

1. Start med at logge ind Her


2. Hvis du har flere webhoteller, skal du vælge det webhotel hvor domænet din emailadresse findes på er tilføjet. Hvis du har flere webhoteller og er i tvivl om hvilket der indeholder domænet, kan du trykke her.


3. Start på din Forside. Derfra skal du trykke på Anti-spam, som du finder under Mail.


4. Der vil nu være åbnet et popup vindue, hvori du kan sætte det op på direkte fra. Se under billeder for en forklaring på de forskellige indstillinger.
 
 
Domæner: Fra denne menu kan du vælge imellem dine tilgængelige domæner. De indstillinger du vælger, vil gælde for alle mailadresser på domænet. Hvis du ændrer det aktive domæne uden at have gemt først, vil du miste eventuelle ændringer du måtte have lavet for det tidligere domæne.

Niveau for spamkontrol: Alle mails har en såkaldt spam-score. Den udregnes baseret på forskellige ting i mailen. Under punktet Niveau for spamkontrol, kan du vælge ved hvilken spam-score en mail klassificeres som spam. Hvis du synes at du får for meget spam, kan du gøre filteret mere aggresivt. Vær dog opmærksom på, at hvis du bruger hvid- / sortlisten, skal du sætte den til Antispam System Default Value for at det vil virke.

Handling: Her kan du indstille om en mail klassificeret som spam skal markeres som spam, eller simpelthen skal slettes permanent.

Hvidliste: Dette er en liste over mailadresser der altid vil kunne sende mails, uanfægtet mailens spam-score. Du kan bruge tegnet * som et wildcard. Det vil sige, at hvis du f.eks. vil tillade alle mails fra dinbank.dk, kan du indsætte *@dinbank.dk. Så vil alle mails fra mailadresser der slutter med @dinbank.dk blive leveret.

Sortliste: Dette er Hvidlistens mere velkendte variant, hvor du kan vælge mailadresser, hvis mails altid vil afvises. Også her kan du bruge tegnet * som et wildcard. F.eks. vil det at tilføje *@spamsender.* blokere mails fra både mail@spamsender.dk and andenmail@spamsender.com.


5. Når du er tilfreds med indstillingerne, kan du trykke OPDATER for at gemme dem, for det valgte domæne. Du skal gøre det for hvert domæne du laver ændringer på.

Kontakt
Finder du ikke det du søger så kontakt vores support

Opret en supportsag
Service Desk
Står du med en større udfordring, som kræver lidt mere ekspertise og tid end du har til rådighed?

Surftown Service Desk, er en service hvor vi foretager arbejdet for dig. Vores Service desk klarer opgaven for dig.

Gør det for mig